fbpx

Varstvo osebnih
podatkov

V podjetju Gostilna Müller Tina Müller Starešinič s.p., Ločka cesta 6, 8340 Črnomelj, spoštujemo pomen varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine.

 

Vaši podatki, ki jih lahko hranimo, so:

• ime in priimek,
• naziv pravne osebe (v kolikor je uporabnik pravna oseba),
• davčna številka pravne osebe (v kolikor je uporabnik pravna oseba),
• kontaktni podatki (npr. naslov, elektronski naslov, telefonska/GSM številka),
• informacije o nakupnih navadah.

 

Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kršitvami in zlorabami.

 

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij podjetje ne bo uporabljalo v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bo razkrilo tretjim osebam, razen v primeru, ko to določa zakon. V okviru zakonskih pristojnosti bo podjetje osebne podatke kupca moralo razkriti ponudnikom poštnih/odpremnih storitev, storitev informacijske tehnologije (vzdrževanje, servisiranje in gostovanje programske opreme), administratorju in skrbniku spletne strani, skrbniku knjigovodskih storitev.

 

Osebni podatki kupcev se shranjujejo v bazi podatkov podjetja Gostilna Müller Tina Müller Starešinič s.p., Ločka cesta 6, 8340 Črnomelj, razen podatkov o plačilnih karticah. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča varne transakcije. Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoten proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti, dogodkov, tržnih/oglasnih vsebin, nagradnih iger, splošnih informacij podjetja.

 

Vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, podjetje zagotavlja pravico do:

• dostopa do osebnih podatkov (pregleda),
• popravka/dopolnitve osebnih podatkov,
• omejitve obdelave osebnih podatkov,
• prenosljivosti osebnih podatkov,
• izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”),
• ugovora.

 

Za vse informacije, spremembe, preklic ali vprašanja glede osebnih podatkov in njihovega varovanja vas prosimo,
da se obrnete na e-naslov info@gostilna-muller.si.