fbpx
I-Feel-Slovenia-znak

Upravičenec: Gostilna Müller, Gostilna s prenočišči Tina Müller Starešinič s.p., Ločka cesta 6, 8340
Črnomelj

Operacija: ENERGETSKA OBNOVA GOSTILNE MÜLLER

Operacija se izvaja v okviru JR Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma
za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. Operacijo delno sofinancira Evropska Unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.

Operacija traja od 30.11.2020 do 30.9.2022.

Operacija zajema prenovo fasade, zamenjavo oken, postavitev sončne elektrarne, ukrepe za
zmanjševanje porabe vode, zamenjavo košev za odpadke, pripravo marketinške strategije in izdelavo
energetske izkaznice po končani operaciji.

EU skladi