fbpx

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “PAKET KUL-inaričnih DOBROT ZA 4 OSEBE”

  1. člen

Organizator Facebook nagradne igre »Zadenite Predbožično večerjo za 4 osebe« je Gostilna Müller, Tina Müller Starešinič, s.p., gostilne in restavracije; Apartmaji in prenočišča, Ločka cesta 6, Črnomelj, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oz. kakor koli povezana s družbenim omrežjem Facebook.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v Gostilni Müller.
Nagradna igra poteka od 19.12. do 22.12.2020 (ko se bo razglasilo nagrajenca nagradne igre) in rezultat bo objavljen 22.12. 2020 do 16h.
Nakup izdelkov ali obisk v gostilni Müller ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2.člen

V okviru nagradne igre bomo podarili 1 x PAKET KUL-inaričnih DOBROT ZA 4 osebe, ki si ga bojo razdelili 4 udeleženci in sicer, 24.12.2020.

3.člen

Sodelovanje v prvem krogu nagradne igre poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki nagradno objavo všečkajo, v komentar pa napišejo, 3 osebe s katerimi bi delili predbožično večerjo. Uporabnik, ki bo izpolnil pravila sodelovanja, bo v sredo 22.12. prejel obvestilo, da je srečnica/ež nagradne igre.
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni najkasneje 22.12.2020 na Facebook strani Gostilna Müller.
V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.

4.člen

Če vrednost glavne nagrade ne presega 42 eur, to ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

5.člen

Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani Gostilna Müller, kjer ga bo pozval, da mu v nabiralnik na Facebook strani posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec se mora do 23.12. odzvati na objavo obvestila o nagradi na časovnici posredovati v nabiralnik svoje podatke.
Če se nagrajenec ne odzove do 23.12.2020, oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrad, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.
    Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.
    Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook.

6.člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7.člen

Podjetje se zavezuje, da bo spoštovalo zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

8.člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na Facebook strani Gostilna Müller.
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Gostilna Müller.

9.člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno pristojno sodišče v Črnomlju.

18.12.2020

Gostilna Müller Tina Müller Starešinič s.p.

Component 3@2x